Elektrické pole

 • Dielektrická pevnost izolantů
  Dielektrická pevnost izolantů
  Rubriky:

  Dielektrická pevnost označuje hodnotu intenzity elektrického pole při které dochází u daného elektrického izolantu k průrazu (u pevných materiálů) nebo k přeskoku (u kapalin nebo plynů) a tento materiál se stává vodivý. More


 • Elektrické pole
  Elektrické pole
  Rubriky: ,

  Nabitá tělesa vytvářejí kolem sebe elektrické pole a tím svojí přítomností ovlivňují vlastnosti okolního prostoru. V článku si vysvětlíme elektrické pole, jeho intenzitu, práci v el. poli, Lorentzovu sílu, Coulombův zákon a mnoho více. More