Dielektrická pevnost izolantů

Dielektrická pevnost

Dielektrická pevnost označuje hodnotu intenzity elektrického pole při které dochází u daného elektrického izolantu k průrazu (u pevných materiálů) nebo k přeskoku (u kapalin nebo plynů) a tento materiál se stává vodivý. Každý průraz má 2 stadia:

  1. náhlé zvětšení elektrické vodivosti a průchod proudu izolantem,
  2. následek průchodu proudu (oblouk, roztavení, ohoření apod.).
značení a jednotky

Symbol: $E_p$

Výpočet: $E_p = \frac{U_p}{l}$

  • $U_p$ – průrazné napětí
  • $l$ – tloušťka izolantu

Jednotky: Základní jednotkou je $V/m$, odvozené jednotky jsou $kV/mm$, $kV/cm$ a nebo třeba $MV/m$.

Elektrický průraz
Průrazná intenzita elektrického pole

Teoreticky je dielektrická pevnost materiálu jeho charakteristickou vlastností, která nezávisí na uspořádání elektrod ani na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Působením elektrického pole se při průrazu uvolňují vázané elektrony. Je-li přiložené pole dost vysoké, může urychlit elektrony natolik, že při jejich srážkách s neutrálními atomy nebo molekulami jsou uvolňovány další elektrony; tento jev se nazývá lavinový průraz. K průrazu dochází velmi rychle (typicky během nanosekund) a vzniká při něm elektricky vodivá dráha skrz materiál izolantu. Jedná-li se o pevnou látku, průraz natrvalo podstatně zhorší nebo dokonce zcela odstraní jeho izolační schopnosti.

Průrazné napětí

Napětí při němž dojde k průrazu v daném případě závisí na vzájemném uspořádání dielektrika (izolátoru) a elektrod na které je přiloženo elektrické pole; dále na časovém průběhu (rychlosti růstu) napětí na elektrodách. Protože dielektrikum vždy obsahuje mikroskopické defekty, jeho dielektrická pevnost je daleko nižší než teoretická hodnota v ideálním materiálu. Dielektrická pevnost tenkých vrstev bývá vyšší než v případě silnějších destiček téhož materiálu. Napětí se rozloží do sériové kombinace více virtuálních kondenzátorů. V aplikacích, kde se vyžaduje co nejvyšší dielektrická pevnost, např. pro vysokonapěťové kondenzátory nebo pulzní transformátory, se proto používají vícenásobné tenké vrstvy dielektrik, nebo vakuové provedení

Průrazné napětí vzpočítáme podle vzorce:

$V_max = E_max \cdot d$

Tabulka průrazné intenzity elektrického pole u různých materiálů
Materiál$E_p [kV/mm]$
Vzduch1 – 3
Rutilit $(TiO_2)$10
Kondenzátorový olej20
Permitit20
Transformátorový olej4 – 30
Kamenina7 – 27
Porcelán10 – 30
Steatit (Mastek)20 – 45
Polyvinylchlorid26 – 50
Kabelový papír50 – 60
Mikanit (slídový izolant)100
Polyetylen90 – 120
Napouštěný papír100 – 130
Polyester180
Faktory ovlivňující dielektrickou sílu
  • Může se lišit podle tloušťky (viz. část “průrazné napětí”).
  • Může se lišit podle provozní teploty
  • Může se lišit podle frekvence
  • Pro plyny (např. dusík, hexafluorid síry) normálně klesá se zvýšenou vlhkostí, protože ionty ve vodě mohou poskytovat vodivé kanály
  • U plynů se zvyšuje s tlakem podle Paschenova zákona
  • U vzduchu se dielektrická pevnost mírně zvyšuje s rostoucí absolutní vlhkostí, ale snižuje se se zvýšením relativní vlhkosti
Zdroje:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *